Câu 1: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của tổng 2,25x mũ 2 +6xy+4y mũ 2

Câu 1: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của tổng
2,25x mũ 2 +6xy+4y mũ 2

0 thoughts on “Câu 1: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của tổng 2,25x mũ 2 +6xy+4y mũ 2”

 1. Đáp án:

   ( 15x + 20y )²

  Giải thích các bước giải:

   2,25x² + 6xy + 4y²

  = 100. ( 2.25x² + 6xy +4y² )

  = 225x² + 600xy + 400y²

  = (15x)² + 2.15x.20 + (20y)²

  = ( 15x + 20y )²

  Reply
 2. mời bn tham khảo nhé

  xin hay nhất ạ 

  Đáp án:

   ( 15x + 20y )²

  Giải thích các bước giải:

   2,25x² + 6xy + 4y²

  = 100. ( 2.25x² + 6xy +4y² )

  = 225x² + 600xy + 400y²

  = (15x)² + 2.15x.20 + (20y)²

  = ( 15x + 20y )²

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment