câu 1 nêu hiểu biết của em về chuyện cười câu 2 so sánh điểm giống và khác nhau giữa truyện cười và truyện ngụ ngôn câu 3 qua các văn bản đã học thuộc

câu 1 nêu hiểu biết của em về chuyện cười
câu 2 so sánh điểm giống và khác nhau giữa truyện cười và truyện ngụ ngôn
câu 3 qua các văn bản đã học thuộc truyện ngụ ngôn và truyện cười, em rút ra được bài học gì?
câu 4 tập viết lại đoạn kết của truyện éch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi, treo biển tự sáng tạo

0 thoughts on “câu 1 nêu hiểu biết của em về chuyện cười câu 2 so sánh điểm giống và khác nhau giữa truyện cười và truyện ngụ ngôn câu 3 qua các văn bản đã học thuộc”

 1. Câu 1 : Truyện cười là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán nhwnhx thói hư , tật xấu trong xã hội .

  Câu 2 :

      Điểm giống :       

  -Truyện ngụ ngôn thường chế giễu , phê phán những hành động , cách ứng xử trái với điều truyện muôn răn dạy người ta . Vì thế truyện ngụ ngôn cũng có yếu tố gây cười như truyện cười .

       Điểm khác :       

  -Mục đích của truyện cười là để mua vui hoặc phê phán , châm biếm những sự vật , hiện tượng , tính cách đáng cười .

  -Mục đích của truyện ngụ ngôn là khuyên nhủ , răn dạy người ta một bài học cụ thể nào đó trong cuộc sống .

  Mình làm được 2 câu thôi , 2 câu còn lại tự làm nha !

  Reply

Leave a Comment