cần gấp ạ Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. 1.

cần gấp ạ
Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
1. Tác phẩm có đoạn thơ trên là tác phẩm tự sự. Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là gì? Tại sao?
2. Hãy chỉ ra sự độc đáo của việc sắp xếp trật tự từ trong câu :” Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.”
3 Tìm và giả sử thành ngữ được sử dụng trong câu thơ cuối đoạn thơ.

0 thoughts on “cần gấp ạ Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. 1.”

 1. a)Văn bản ” chị em thúy kiều”

  Vị trí: Ở đầu của tác phẩm giới thiệu chị em Kiều

  b) Thuy Van va Kieu deu la 2 co con gai dep

  c)Mở đầu đoạn trích nhà thơ giới thiệu chung: Thúy Kiều và Thúy Vân là 2 cô con gái đầu lòng, Cả Kiều và Vân là những người con gái đẹp duyên dáng, thanh cao trong trắng. Nhà thơ đã sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng mượn những hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên là “mai” “tuyết” để nói lên vẻ đẹp của chị em Kiều. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng nhưng cả 2 đều hoàn mỹ “mười phân vẹn mười”

  Reply
 2. 1) ” Chị em Thúy Kiều”

     -PTBĐ chính: tự sự

  2) Việc sắp xếp trật tự từ trong câu rất hợp lý: Nêu rõ thứ bậc, vị trí của hai người con trong gia đình. Đồng thời dự báo số phận trong tương lai, Kiều là chị thì sẽ gánh vác nhiều trọng trách hơn em (bán mình chuộc cha), Vân là em nên sẽ nghe lời chị (nghe lời chị lấy Kim Trọng làm chồng). 

  Mong câu trả lời của mình có ích cho cậu!

  Reply

Leave a Comment