căn -3x/x mũ 2-1 xác định khi và chỉ khi

căn -3x/x mũ 2-1 xác định khi và chỉ khi

0 thoughts on “căn -3x/x mũ 2-1 xác định khi và chỉ khi”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  √-3x / x²-1

   xác định ⇔    x²-1 khác 0

                ⇔ x khác +- 1

  +)

             -3x ≥ 0

          ⇔ x≤ 0

          chúc bn hok tốt

  Reply

Leave a Comment