cảm nghĩ về bài ca dao công cha như núi ngất trời

cảm nghĩ về bài ca dao công cha như núi ngất trời

0 thoughts on “cảm nghĩ về bài ca dao công cha như núi ngất trời”

 1. -Bài ca cảm nghĩ về vấn đề : (nói đến bố cục của bài thơ gồm 2 phần)
  +Công lao của cha mẹ với con cái
  +Bổn phận của con cái với cha mẹ
  -cảm xúc được gợi lên qua những hình ảnh đặc sắc:
  +Lấy hình ảnh tự nhiên to lớn,vĩnh hằng để ví với công lao của cha mẹ
  +cụm từ ” Cù lao chín chữ” đã cụ thể hóa công ch nghĩa mẹ
  – Để trình bày cảm nhận về bài ca dao ta phải dùng liên tưởng, suy ngẫm, tưởng tượng để biểu cảm
  +Công ơn sinh thành,dưỡng dục của cha mẹ
  +Bổn phận của con cái với cha mẹ
  -Nêu giá trị của bài ca dao

  Reply

Leave a Comment