Cách nói bạn ấy đi chậm 10 phút với bạn ấy muộn 10 phút là hai cách nói đồng nghĩa với nhau. Chậm đồng nghĩa với chậm chạp

Cách nói bạn ấy đi chậm 10 phút với bạn ấy muộn 10 phút là hai cách nói đồng nghĩa với nhau.
Chậm đồng nghĩa với chậm chạp
Muộn đồng nghĩa với muộn màng
Theo em, chậm chạp với muộn màng có đồng nghĩa với nhau không?

0 thoughts on “Cách nói bạn ấy đi chậm 10 phút với bạn ấy muộn 10 phút là hai cách nói đồng nghĩa với nhau. Chậm đồng nghĩa với chậm chạp”

 1. ko đồng nghĩa với nhau vì:

  +)Chậm chạp có nghĩa là còn thời gian nhưng rất ít,vẫn  đủ để làm một việc nào đó.

  +)Muộn màng có nghĩa là ko còn thời gian để làm một việc nào đó. 

    CHÚC EM HỌC TỐT!!!!!!!!!!

  @KINGOFFHOIDAP247

  @THANHVU2981

  Reply

Leave a Comment