Cach chia 5 cai banh trong hop chia deu cho 5 ban sao cho cho van con 1 cai banh trg hop?

Cach chia 5 cai banh trong hop chia deu cho 5 ban sao cho cho van con 1 cai banh trg hop?

0 thoughts on “Cach chia 5 cai banh trong hop chia deu cho 5 ban sao cho cho van con 1 cai banh trg hop?”

 1. Đáp án:

   Để còn 1 cáy bánh trong phòng họp thì ta lấy

  ` 4 : 5 = 4/5 `

  Đáp số : 4/5

  Còn 1 đáp số khác nữa là 0,8 nhưng vì là lớp 2 chưa học số thập phân

  4/5 = 0,8 nha

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment