Các chi tiết thể hiện thái độ cử chỉ lời nói việc làm diễn biến tâm trạng của ông sáu trong những ngày ở nhà và khi quay lại chiến trường

Các chi tiết thể hiện thái độ cử chỉ lời nói việc làm diễn biến tâm trạng của ông sáu trong những ngày ở nhà và khi quay lại chiến trường

0 thoughts on “Các chi tiết thể hiện thái độ cử chỉ lời nói việc làm diễn biến tâm trạng của ông sáu trong những ngày ở nhà và khi quay lại chiến trường”

  1. trong 3 ngày ở nhà ông sáu tìm mọi cách gần gũi vỗ về yêu thương con bé. nhưng ông sáu càng gần nó lại càng xa lánh ông 1 tiếng gọi cha cũng 0 . Khi mẹ  nó bảo mời ba vào ăn cơm thì con bé lại nói trổng vô ăn cơm cơm chín rồi.1 tình huống khó khăn khi mẹ bắt nó nầu cơm trên bếp đi mua thêm thức ăn dặn có j thì nhờ ba giúp . Nhưng nó lại nói trổng cơm coi rồi chắt nước dùm cái nồi cơm sôi như đang thúc giục nó nhưng thu vẫn cương quyết 0 gọi ba cơm sôi rồi nhão bây giờ  trong chiến jhu anh sáu làm chiếc lược ngà trong những lúc rãnh rỗi anh lại đem chiếc lược ra làm cưa từng chiếc răng mỗi hạt bụi rới xuống như gỡ được trong anh miềm thương nhớ con sự ân hận khi đnahs con mỗi khi nhớ con anh lại đem chiếc lược ra ngắm ngía rồi mài trên tóc mình cho lược thêm bóng thêm mượt 

    Reply
  2. * Những ngày ở nhà anh luôn vỗ về , tỏ ra quan tâm tới Thu nhưng cô bé luôn lãng tránh và cho ông Sáu không phải là cha của mình 

    * Khi trở về chiến khu ông dồn hết tình cảm dành cho con vào làm chiếc lược ngà để tặng cô con gái nhỏ 

    Reply

Leave a Comment