Các bn lm hộ mk 2 bài này với ak ! Bài 2 thì các bn lm nhưng câu mk khoanh nha , còn bài 3 thì các bn lm những câu mk ko khoanh , cảm bn lm họp mk nha

Các bn lm hộ mk 2 bài này với ak ! Bài 2 thì các bn lm nhưng câu mk khoanh nha , còn bài 3 thì các bn lm những câu mk ko khoanh , cảm bn lm họp mk nha ! Mk cản ơn ak !!!
cac-bn-lm-ho-mk-2-bai-nay-voi-ak-bai-2-thi-cac-bn-lm-nhung-cau-mk-khoanh-nha-con-bai-3-thi-cac-b

0 thoughts on “Các bn lm hộ mk 2 bài này với ak ! Bài 2 thì các bn lm nhưng câu mk khoanh nha , còn bài 3 thì các bn lm những câu mk ko khoanh , cảm bn lm họp mk nha”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 2 :                              Bài giải

  $4^{x+3}$ +$7^{3}$ = 1367

  $4^{x+3}$ + 343 = 1367

  $4^{x+3}$ = 1024 = $4^{5}$ 

  ⇒ x + 3 = 5

  ⇒ x = 2

  5x – 561 = $8^{5}$ : $2^{9}$

  5x – 561 = $2^{6}$

  5x – 561 = 64

  5x = 625

  x = 125

  $(10-2x)^{4}$ +  $8^{3}$ = 768
  $(10-2x)^{4}$ + 512 = 768
  $(10-2x)^{4}$ = 256 = $(4)^{4}$
  => 10 – 2x = 4
  => 2x = 6
  => x = 3

  Bài 3 :                                              Bài giải

  c, $9^{150}$ và $81^{50}$

  Ta có : $81^{50}$ = $9^{100}$ 

  Vì $9^{150}$ > $9^{100}$ 

  $9^{150}$ > $81^{50}$

  e, $27^{125}$ và $81^{110} $

  Ta có : 

  $27^{125} = $3^{375}$

  $81^{110} $ = $3^{440}

  Vì $3^{375}$ < $3^{440} nên  $27^{125}$ < $81^{110} $

  g, $25^{30} và 125^{25}$

  Ta có : 

  $25^{30}$ = $5^{60}$

  $125^{25}$ = $5^{75}$

  Vì $5^{60}$ < $5^{75}$ nên $25^{30} < 125^{25}$

   d, $2^{64}$ và $64^{4}$

  Ta có : $64^{4}$ = $2^{24}$

  Vì $2^{64}$ > $2^{24}$ nên $2^{64}$ > $64^{4}$

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 2:

  $10)4^{x+3}+7^3=1367$

  $⇒4^{x+3}+343=1367$

  $⇒4^{x+3}=1024$

  $⇒4^{x+3}=4^5$

  $⇒x+3=5$

  $⇒x=2$

  $11)5x-561=8^5:2^9$

  $⇒5x-561=2^{15}:2^9$

  $⇒5x-561=2^6$

  $⇒5x-561=64$

  $⇒5x=625$

  $⇒x=125$

  $13)(10-2x)^4+8^3=768$

  $⇒(10-2x)^4+512=768$

  $⇒(10-2x)^4=256$

  $⇒(10-2x)^4=4^4$

  $⇒10-2x=4$

  $⇒2x=6$

  $⇒x=3$

  bài 3:

  $c)ta có: 9^{150}=8^{75}>8^{50}$

  $d)ta có: 64^{4}=2^{6.4}=2^24 <2^{64}$

  $e)ta có: 27^{125}=3^{3.125}=3^{375}$

  $+)81^110=3^{4.110}=3^{440} >3^{375}$

  $g)ta có:25^{30}=5^{2.30}=5^{60}$

  $125^{25}=5^{3.25}=5^{75}>5^{60}$

  Reply

Leave a Comment