Các bạn giúp mình bài này vs ạ

Các bạn giúp mình bài này vs ạ
cac-ban-giup-minh-bai-nay-vs-a

0 thoughts on “Các bạn giúp mình bài này vs ạ”

 1. a, 

  ĐK: $m^2\ne 4\Leftrightarrow m\ne \pm2$

  b,

  ĐK: $m^2-3=1$ và $2m-3\ne 1$

  $\Leftrightarrow m^2=4$ và $2m\ne 4$

  $+)m^2=4\Leftrightarrow m=\pm2$

  $+) 2m\ne 4\Leftrightarrow m\ne 2$

  $\Rightarrow m=-2$

  c,

  Hoành độ giao $y=2x$ và $-x-3$:

  $2x=-x-3\Leftrightarrow x=-1$

  $\Rightarrow y=-2$

  Thay $x=-1; y=-2$ vào $y=mx+5$:

  $-m+5=-2\Leftrightarrow m=7$

  Vậy $y=7x+5$

  Reply

Leave a Comment