Các bạn giúp mik với ạ xin cảm ơn rất nhiều ạ

Các bạn giúp mik với ạ xin cảm ơn rất nhiều ạ
cac-ban-giup-mik-voi-a-in-cam-on-rat-nhieu-a

0 thoughts on “Các bạn giúp mik với ạ xin cảm ơn rất nhiều ạ”

 1. a) Đkxđ: $5x-7≥0 ⇔ 5x≥7 ⇔ x≥1,4$

  Vậy $x≥1,4$

  b) Đkxđ: $3-7x≥0 ⇔ 3≥7x ⇔ x≤\frac{3}{7}$

  Vậy $x≤\frac{3}{7}$

  c) Đkxđ: $x^2-5≥0  ⇔  x^2≥5 ⇔ x≥\sqrt{5}$

  Vậy $x≥\sqrt{5}$

  d) Đkxđ: $3-2x \ne 0 ⇔ 3 \ne 2x ⇔ x \ne 1,5$

  $\frac{2}{3-2x}≥0 ⇔ 3-2x>0 ⇔  3>2x ⇔ x<1,5$

  Vậy $x<1,5$

  e) $Đkxđ: x \ne 0$

   

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Bt có nghĩa khi √5x-7≥0

                            5x-7≥0

                            x≥7/5

  b, Bt có nghĩa khi √3-7x≥0

                            3-7x≥0

                            x≤3/7

  c, √x²-5≥0

      x²-5≥0

      x≥+-√5

  d, √2/3-2x≥0 và 3-2x khác 0

     2/3-2x≥0 và 2x khác 3

     2≥0 và x khác 3/2

  e, 1/x 

  x khác 0

  Reply

Leave a Comment