Các bạn giúp mik ik Kể ra các đồ dùng hoặc đồ vật trong lớp học có trục đối xứng các bạn chỉ ra có mấy trục đối xứng luôn nhé. Mik xin cảm ơn

Các bạn giúp mik ik
Kể ra các đồ dùng hoặc đồ vật trong lớp học có trục đối xứng các bạn chỉ ra có mấy trục đối xứng luôn nhé. Mik xin cảm ơn

0 thoughts on “Các bạn giúp mik ik Kể ra các đồ dùng hoặc đồ vật trong lớp học có trục đối xứng các bạn chỉ ra có mấy trục đối xứng luôn nhé. Mik xin cảm ơn”

 1. Một số đồ dùng hoặc đồ vật trong lớp có trục đối xứng (mà mình biết):

  – Bảng: 2 trục đối xứng.

  – Bàn học: 2 trục đối xứng.

  – Ghế dài: 2 trục đối xứng.

  – Chậu và bình hoa hình tròn: Vô số trục đối xứng.

  – Tấm ảnh Bác Hồ, bảng 5 điều Bác Hồ dạy và bảng non sông Việt Nam: 2 trục đối xứng.

  – Khăn trải bàn: 2 trục đối xứng.

  – Cửa sổ hình vuông: 3 trục đối xứng.

  – Bóng đèn điện dài: 2 trục đối xứng.

  – Sách vở: 2 trục đối xứng.

  – Đồng hồ (không tính các kim và số): Vô số trục đối xứng

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Các chữ cái có trục đối xứng:

  – Chỉ có một trục đối xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

  – Chỉ có một trục đối xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

  – Có hai trục đối xứng dọc và ngang: H, I, O, X

  Reply

Leave a Comment