Các anh chị giúp em với nhé.

Các anh chị giúp em với nhé.
cac-anh-chi-giup-em-voi-nhe

0 thoughts on “Các anh chị giúp em với nhé.”

 1. 4.

  23 : 5 = 4 (dư 3)

  a) Cần bớt đi 3 đơn vị thì sẽ được:

  = (23 – 3) : 5 

  = 20 : 5

  = 4

  b) Cần thêm 2 đơn vị thì sẽ được:

  = (23 + 2) : 5

  = 25 : 5

  = 5

  Chúc bạn học tốt.

   

  Reply
 2. Đáp án:

  Bạn tham khảo nha

  Bài `3`

  Đáp án đúng : `C` `181` giờ

   Bài `4`

  A) Số bị chia phải bớt ít nhất `3` đơn vị

  `(23 – 3) : 5`

  `= 20 : 5`

  `= 4`

  B) Số bị chia phải thêm ít nhất `2` đơn vị

  `(23 + 2) : 5`

  `= 25 : 5`

  `= 5`

                            chúc bạn học tốt nha ^^

  Reply

Leave a Comment