C1: tìm các từ đồng âm với các từ sau : thưa,bàn,vây,đỗ ngông,đông C2: tìm các từ trá

C1: tìm các từ đồng âm với các từ sau : thưa,bàn,vây,đỗ ngông,đông C2: tìm các từ trái nghĩa với: tiết kiệm,huênh hoang,may mắn,cẩn thận,ồn ào

0 thoughts on “C1: tìm các từ đồng âm với các từ sau : thưa,bàn,vây,đỗ ngông,đông C2: tìm các từ trá”

 1. Bài 1

  thưa: thưa thớt

  bàn: bàn luận

  Vây: bao vây

  Đỗ: thi đỗ

  Ngông : ngông cuồng

  Đông : mùa Đông

   Bài 2

  Tiết kiệm: hoang phí

  Huênh hoang : khiêm tốn 

  May mắn: đen đội

  Cẩn thận : hậu đậu

  Ồn ào: yên lặng

  Reply
 2. BL : 

  C1 : các từ đồng âm với các từ sau là : 

   thưa : thưa thớt ( không đông đúc , chật hẹp ) 

  bàn : bàn luận ( tranh luận về một vấn đề nào đó )  

  vây – bao vây ( quây xung quanh không cho ra , không cho đường chạy thoát ) 

  đỗ – đỗ đạt ( thi đỗ vào một trường nào đó ) 

  ngông – ngông cuồng ( kiêu căng vênh váo ra mặt thể hiện mình hơn người khác )

  đông – đông đúc ( có nhiều người , chen chúc vào nhau ) 

    BẠN VIẾT MẤY CÁI NÀY RÙI VIẾT NGHĨA VÀO NHÉ 

  C2 : từ trái nghĩa với các từ sau là 

   tiết kiệm – lãng phí 

  huênh hoang – khiêm tốn

  may mắn – xui xẻo 

  cẩn thận – cẩu thả 

  ồn ào – im lặng

     CHÚC BẠN HỌC TỐT VOTE CHO MK 5 SAO VÀ 1 CTLHN NHÉ MK CMAR ƠN BẠN 

  Reply

Leave a Comment