Question

Bức tranh của em gái tôi: thể loại gì?bố cục chia làm mấy phần?PTBĐ là gì?
Leave a Comment