BIẾT aAc=143° a) chứng tỏ ABD=37° d vuông góc với a , d vuông góc với b b tính số đo góc aAB,BAc

BIẾT aAc=143°
a) chứng tỏ ABD=37° d vuông góc với a , d vuông góc với b
b tính số đo góc aAB,BAc

biet-aac-143-a-chung-to-abd-37-d-vuong-goc-voi-a-d-vuong-goc-voi-b-b-tinh-so-do-goc-aab-bac

Leave a Comment