Biết aAc=143° a) chứng tỏ ABC=37° d vuông góc với a d vuông góc với b b) tính số đo góc aAB,BAc

Biết aAc=143° a) chứng tỏ ABC=37° d vuông góc với a
d vuông góc với b
b) tính số đo góc aAB,BAc

biet-aac-143-a-chung-to-abc-37-d-vuong-goc-voi-a-d-vuong-goc-voi-b-b-tinh-so-do-goc-aab-bac

0 thoughts on “Biết aAc=143° a) chứng tỏ ABC=37° d vuông góc với a d vuông góc với b b) tính số đo góc aAB,BAc”

 1. a) $\widehat{aAc}=\widehat{BAC}=143^\circ$ (đối đỉnh)

  $→\widehat{BAC}+\widehat{ABD}=143^\circ+37^\circ=180^\circ$

  mà 2 góc ở vị trí trong cùng phía

  $→a//b$ mà $d⊥b$

  $→a⊥d$

  b) $a//b→\widehat{ABD}=\widehat{aAB}=37^\circ$ (so le trong)

  $\widehat{BAC}=143^\circ(=\widehat{aAc})$

   

  Reply

Leave a Comment