bao thứ nhất đựng 12kg bao thứ 2 đựng 16 kg . Hoỉ bao thứ 3 đựng bao nhiêu kg trùng bình mỗi bao đựng 15kg

bao thứ nhất đựng 12kg bao thứ 2 đựng 16 kg . Hoỉ bao thứ 3 đựng bao nhiêu kg trùng bình mỗi bao đựng 15kg

0 thoughts on “bao thứ nhất đựng 12kg bao thứ 2 đựng 16 kg . Hoỉ bao thứ 3 đựng bao nhiêu kg trùng bình mỗi bao đựng 15kg”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 bao có tất cả số gạo là 

  15×3=45 kg

   Số gạo trong bao thứ 3 là 

  45-12-16=17kg

  Đáp số ….

  Reply
 2. Bao thứ ba đựng số kg là:

    *Chị chuyển về dạng tìm X cho em dễ hiểu nhé!

   (12+16+X) : 3 = 15

           28+X   = 15 . 3 = 45

                  X = 45 – 28 = 17

  Vậy bao thứ ba đựng 17 kg nhé

  Cách Trình Bày:

  Giải:

  Bao thứ ba đựng số kg là:

  15 . 3 – (12+16) = 17 (kg)

       Đáp số: 17kg.

  Cho chị cảm ơn và ctlhn và 5* nhé!!

                    

  Reply

Leave a Comment