Bài văn “Một thức quà của lúa non: Cốm” gợi cho em cảm xúc gì về đất nước, con người Việt Nam?

Bài văn “Một thức quà của lúa non: Cốm” gợi cho em cảm xúc gì về đất nước, con người Việt Nam?

0 thoughts on “Bài văn “Một thức quà của lúa non: Cốm” gợi cho em cảm xúc gì về đất nước, con người Việt Nam?”

  1. Đất nước, con người Việt Nam đều rất đẹp. Đất nước, con người Việt Nam đẹp vì có nhiều các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, vì những nhà thơ, nhà văn, các danh nhân văn hóa đã được công nhận. Con người Việt Nam đẹp vì họ có một tấm lòng, tâm hồn đẹp. Con người hay đất nước Việt Nam rất đẹp vì tâm hồn hay các cách đối xử với mọi người hòa nhã với tất cả mọi người. Đất nước và con người ở đây đều là một điều tuyệt vời mà ông trời đã dành tặng cho chúng ta.

    Chúc học tốt

    Reply

Leave a Comment