Bài toán cổ được đưa vào bài viết có tác dụng j trong việc tuyên truyền về dân số và giải thích câu nói “tồn tại hay ko tồn tại” về việc thực hiện dân

Bài toán cổ được đưa vào bài viết có tác dụng j trong việc tuyên truyền về dân số và giải thích câu nói “tồn tại hay ko tồn tại” về việc thực hiện dân số( trong văn bản “Bài toán dân số”)

0 thoughts on “Bài toán cổ được đưa vào bài viết có tác dụng j trong việc tuyên truyền về dân số và giải thích câu nói “tồn tại hay ko tồn tại” về việc thực hiện dân”

  1. Bài toán cổ được đưa vào trong văn bản của tác giả mục đích là làm cho người đọc có thể thấm thía được rằng : tình hình gia tăng dân số đang chuyển biến quá nhanh nếu không có biện pháp giải quyết thì nó sẽ đi đến ô 64 của bàn cờ. Như vậy vai trò của bài toán cô là một minh chứng rõ ràng nhất mà tác giả muốn gửi gắm đến độc giả.

    Reply

Leave a Comment