Bài thơ đã mượn hình ảnh cái bánh trôi để nói về thân phận con người. Cách nói này có gì giống và khác với truyện ngụ ngôn Giúp mình với

Bài thơ đã mượn hình ảnh cái bánh trôi để nói về thân phận con người. Cách nói này có gì giống và khác với truyện ngụ ngôn
Giúp mình với

0 thoughts on “Bài thơ đã mượn hình ảnh cái bánh trôi để nói về thân phận con người. Cách nói này có gì giống và khác với truyện ngụ ngôn Giúp mình với”

 1. -Giống:Phê phán xã hội phong kiến

  -Khác : 

  +Bánh trôi nước : nói về thân phận của nguời phụ nữ trong xã hội xưa. Những người phụ nữ phải sống cuộc đời bế tắc , không ai hương hại , quan tâm . Không có vai trò , địa vị tỏng xã hội cũ 

  +Ngụ ngôn : thường dùng để phê phán các nhân vật(con người) được ví như những con vật trong cuộc sống không có quan điểm , nối sống riêng , cách nhìn , tất cả mọi thứ đều thu hẹp lại một góc nhỏ bé tí . 

  @tranhai2147

  Xin hay nhất ạ~

  Reply

Leave a Comment