Bài c và c và c bài 2

Bài c và c và c bài 2
bai-c-va-c-va-c-bai-2

0 thoughts on “Bài c và c và c bài 2”

 1. Đáp án:3^2(x+4)-5^2=5.2^2

                9(x+4)-25=20

                9(x+4)=20+25

                9(x+4)=45

                  (x+4)=45:9

                  (x+4)=5

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment