Bài 4 tò nhà đó ai ai giúp em với

Bài 4 tò nhà đó ai ai giúp em với
bai-4-to-nha-do-ai-ai-giup-em-voi

0 thoughts on “Bài 4 tò nhà đó ai ai giúp em với”

 1. Đáp án:

  Dừng lại ở tầng hầm thứ 2

  Giải thích các bước giải:

  Sau khi đi lên 7 tầng, thang máy dừng ở tâng:

  3+7=10(tầng)

  Sau khi đi xuống 12 tầng, thang máy dừng ở tầng:

  10-12=-2(tầng)

  Tương ứng với tầng hầm thứ 2

  Vậy thang máy sau khi từ tầng 3 lên 7 tầng sau đó xuống 12 tầng thì dùng lại ở tầng hầm số 2

  #Chuc_ban_hoc_tot

  #Hoidap247com

  #Boo

  Reply
 2. $Sau khi đi lên 7 tầng, thang máy dừng ở tầng số:$
  $3+7=10(tầng)$
  $Sau khi đi xuống 12 tầng, thang máy dừng ở tầng số:$
  $10-12=-2(tầng)$

  $Tầng -2 là tầng hầm 2$

   

  Reply

Leave a Comment