bài 3 nhé mình đang cần gấp

bài 3 nhé mình đang cần gấp
bai-3-nhe-minh-dang-can-gap

0 thoughts on “bài 3 nhé mình đang cần gấp”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Gọi số bi xanh, đỏ, vàng lần lượt là a, b, c (0< a ,b, c< 35)

  Theo đề bài, ta có: a/2=b/3 ; b/4=c/5 và a+b+c=35

  a/2=b/3⇒a/8=b/12

  b/4=c/5⇒b/12=c/15

  ⇒a/8=b/12=c/15

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  a/8=b/12=c/15=a+b+c8+12+15=3535=1

  ⇒a=1.8=8

  b=1.12=12

  c=1.15=15

  Vậy số bi xanh, đỏ, vàng lần lượt là 8; 12; 15.

  Chúc bn hc tốt

  Nếu bn thấy đúng và hay thì nhớ vote cho mk 5 sao và chọn ctlhn nha

  Reply

Leave a Comment