bài 3 : điền từ sole trong, đồng vị , trong cùng phía vào chỗ chấm theo hình vẽ a) PMK …….. PRK b) MKQ ……. KRQ c) MKP ……… RPK d) MNQ.

bài 3 : điền từ sole trong, đồng vị , trong cùng phía vào chỗ chấm theo hình vẽ
a) PMK …….. PRK
b) MKQ ……. KRQ
c) MKP ……… RPK
d) MNQ…….. SRQ
e) QPR ……… PRS
f) NMR …….. MKP
bai-3-dien-tu-sole-trong-dong-vi-trong-cung-phia-vao-cho-cham-theo-hinh-ve-a-pmk-prk-b-mkq-krq-c

0 thoughts on “bài 3 : điền từ sole trong, đồng vị , trong cùng phía vào chỗ chấm theo hình vẽ a) PMK …….. PRK b) MKQ ……. KRQ c) MKP ……… RPK d) MNQ.”

 1. xin hay nhất ạ pleaseeeeeeeeeee

  mời bn tham khảo 

  Đáp án:

  a) PMK trong cùng phía PRK

  b) MKQ trong cùng phía KRQ

  c) MKP so le trong RPK

  d) MNQ đồng vị SRQ

  e) QPR so le trong  PRS

  f) NMR so le trong MKP

  Reply
 2. a, PMK trong cùng phía PRK

  b, MKQ trong cùng phía KRQ

  c, MKP so le trong RPK

  d, MNQ đồng vị SRQ

  e, QPR so le trong PRS

  f, NMR so le trong MKP .

  chúc bn hok tốt .

   bn thiếu điểm Q nên mk vẽ lại hình ở dưới nha .

  bai-3-dien-tu-sole-trong-dong-vi-trong-cung-phia-vao-cho-cham-theo-hinh-ve-a-pmk-prk-b-mkq-krq-c

  Reply

Leave a Comment