Question

Bài 3: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) đường kính AD (B thuộc cùng nhỏ AC). GỌi giao điểm hai đường chéo AC và BD là H. Kẻ HK vuông góc với AD tại K. Tia BK cắt (O) tại điểm thứ hai là F. Gọi P và Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của F trên các đường thẳng AB, BD. chúng minh CF//HK và pq đi qua trung điểm CF.
Bài 4: Cho ba điểm A,B,C cố định và thẳng hàng theo thứ tự đó. Vẽ đường tròn (O) bất kì đi qua B và C sao cho BC không phải là đường kính của (O). Từ A kẻ các tiếp tuyến AE và AF đến (O) với E và F là các tiếp điểm. Gọi I là trung điểm BC. Gọi D là giao điểm thứ hai của đường thẳng FI và (O), gọi H là giao điểm của EF và AC. Chứng minh ED//AC và AH.AI=AB.AC
Leave a Comment