bài:2trang 31,32 3/5×2/7×5/6

bài:2trang 31,32
3/5×2/7×5/6

0 thoughts on “bài:2trang 31,32 3/5×2/7×5/6”

 1. `3/5` x `2/7` x `5/6`

  = `6/35` x `5/6`

  = `30/210` = `1/7`

  Bạn chưa bt viết latex à

  Đầu tiến bấm dấu huyền

  Xong bấm phân số ví dụ 2/3

  Và bấm tiếp dấu huyền

   

  Reply

Leave a Comment