Bài 23. Cho hình vẽ, biết B, = 150° . a) Chứng minh a // b b)Tính B, A,, A,, A, to Bài 24. Cho hình vẽ, biết a // b a) Chứng minh a lc. Từ đó suy ra À

Bài 23. Cho hình vẽ, biết B, = 150° .
a) Chứng minh a // b
b)Tính B, A,, A,, A,
to
Bài 24. Cho hình vẽ, biết a // b
a) Chứng minh a lc. Từ đó suy ra
À = 90°.
B
b) Cho C = 40°. Tính
Bài 25. Cho hình vẽ, biết x // y
a) Chứng minh ylc.
b) Biết M, =135° .Tính
%3D
M, Ñ, „ Ñ‚, Ѹ
22
Bài 26.
a)Chứng minh a // b biết C = 25′ .
b) Tính số đo các góc:
Giúp em với ạ
bai-23-cho-hinh-ve-biet-b-150-a-chung-minh-a-b-b-tinh-b-a-a-a-to-bai-24-cho-hinh-ve-biet-a-b-a-c

Leave a Comment