Bài 14 ạ mình rất cần gấp 5 sao ạ

Bài 14 ạ mình rất cần gấp 5 sao ạ
bai-14-a-minh-rat-can-gap-5-sao-a

0 thoughts on “Bài 14 ạ mình rất cần gấp 5 sao ạ”

 1. Ta có

  $A = \{n \in \mathbb{Z} | n < a\}$

  $B = \{m \in \mathbb{Z} | m > 2a+1\}$

  Để hai tập hợp này bằng $\mathbb{Z}$ thì chúng phải có ít nhất một phần tử chung. Do đó

  $2a + 1 < a$

  $\Leftrightarrow a < -1$

  Vậy $a < -1$.

  Reply

Leave a Comment