Bài 10 nhé ai giải hộ mình với

Bài 10 nhé ai giải hộ mình với
bai-10-nhe-ai-giai-ho-minh-voi

0 thoughts on “Bài 10 nhé ai giải hộ mình với”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)A = 35.53 – 18\\
   = 53.\left( {34 + 1} \right) – 18\\
   = 53.34 + 53 – 18\\
   = 53.34 + 35\\
   \Rightarrow A = B\\
  b)M = 137.454 + 200\\
   = \left( {138 – 1} \right).454 + 200\\
   = 138.454 – 454 + 200\\
   = 138.454 – 254 < 138.454 – 110\\
   \Rightarrow M < N\\
  c)E = 1998.1998\\
   = \left( {1996 + 2} \right).\left( {2000 – 2} \right)\\
   = 1996.2000 – 2.1996 + 2.2000 – 2.2\\
   = 1996.2000 + 2.\left( {2000 – 1996} \right) – 4\\
   = 1996.2000 + 2.2 – 4\\
   = 1996.2000 + 4 – 4\\
   = 1996.2000\\
   \Rightarrow E = F
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment