Bài 1: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 12 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đủ ăn cho những người còn lại trong bao

Bài 1: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 12 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đủ ăn cho những người còn lại trong bao nhiêu ngày? ( Mức ăn của mỗi người là như nhau)
Bài 2: Một đội công nhân có 77 người nhận sửa xong một quãng đường trong 9 ngày. Hỏi muốn làm xong quãng đường đó trong 7 ngày thì cần thêm bao nhiêu người ( Mức làm của mỗi người như nhau)

0 thoughts on “Bài 1: Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 12 người chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đủ ăn cho những người còn lại trong bao”

 1. Số 1 ngày người làm là :

        9 x 77 = 693 ( ngày )

  Số  người sau khi bổ sung là :

        693 : 7 = 99 ( người )

   Số người cần bổ sung là :

        99 – 77 = 22 ( người )

                Đ/S : 22 người

  Chúc bạn học tốt ^-^

  Reply
 2. Đáp án:

  1. Sau khi chuyển đi 12 người thì còn lại số người là :

  120 – 12 = 108 ( người )

  1 người ăn số gạo đó hết số ngày là :

  18 x 120 = 2160 ( ngày )

  Số gạo còn lại đủ ăn trong :

  2160 : 108 = 20 ( ngày )

  Đáp số : 20 ngày

  mk đang rất là mệt mỏi nên ngày mai mk làm bài 2 nhé mong bn thông cảm

   

  Reply

Leave a Comment