Question

Bài 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
” Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai”
Phân tích hình ảnh cô gái trong 2 dòng cuối bằng một đoạn văn khoảng 6 câu. Gạch chân, chỉ rõ 1 từ ghép và 1 từ láy có trong đoạn văn em vừa viết. ( không chép mạng )
Các bạn giúp mik với, mik thả 5 sao cho ạ!!!! Mai mik nộp rùi!!!!
Leave a Comment