Ba bạn lân ; huyền ; mai cùng gấp thuyền .Lân gấp được 29 chiếc ; huyền gấp được nhiều hơn lân 5 chiếc nhưng lại ít hơn mai 2 chiếc .Em hãy tính xem t

Ba bạn lân ; huyền ; mai cùng gấp thuyền .Lân gấp được 29 chiếc ; huyền gấp được nhiều hơn lân 5 chiếc nhưng lại ít hơn mai 2 chiếc .Em hãy tính xem trung bình mỗi bạn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền

0 thoughts on “Ba bạn lân ; huyền ; mai cùng gấp thuyền .Lân gấp được 29 chiếc ; huyền gấp được nhiều hơn lân 5 chiếc nhưng lại ít hơn mai 2 chiếc .Em hãy tính xem t”

 1. Số thuyền mà Huyền gấp được là:

  29 + 5 = 34 ( chiếc thuyền )

  Số thuyền mà Mai gấp được là:

  34 + 2 = 36 ( chiếc thuyền )

  Số thuyền trung bình mỗi bạn gấp được là:

  ( 29 + 34 + 36 ) / 3 = 33 ( chiếc thuyền )

  Đáp số: 33 chiếc thuyền

  Reply
 2. Giải

  Số thuyền bạn Huyền gấp được là:

  29+5= 34(chiếc)

  Số thuyền bạn Mai gấp được là:

  34+2= 36(chiếc)

  Trung bình mỗi bạn gấp được số thuyền là:

  (29+34+36):3= 33(chiếc)

  Đáp số: 33 chiếc

   

  Reply

Leave a Comment