Anh chị giúp e giải bài này ạ .CM SC vuông góc AHK

Anh chị giúp e giải bài này ạ .CM SC vuông góc AHK
anh-chi-giup-e-giai-bai-nay-a-cm-sc-vuong-goc-ahk

0 thoughts on “Anh chị giúp e giải bài này ạ .CM SC vuông góc AHK”

 1. Đáp án:

  $\begin{cases}AH\perp SC\\AK\perp SC\end{cases}\Rightarrow SC\perp (AHK)$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $SA\perp (ABCD)$

  $\Rightarrow SA\perp BC$

  mà $BC\perp AB$

  $\Rightarrow BC\perp (SAB)$

  $\Rightarrow BC\perp AH$

  mà $AH\perp SB$

  $\Rightarrow AH\perp (SBC)$

  $\Rightarrow AH\perp SC$ $(1)$

  Chứng minh tương tự, ta được:

  $AK\perp (SCD)$

  $\Rightarrow AK\perp SC$ $(2)$

  $(1)(2)\Rightarrow SC\perp (AHK)$

  Reply

Leave a Comment