Anh chị có đồng tình với câu nói” Nếu bạn đúng thì thế giới của bạn cũng sẽ đúng”?Vì Sao

Anh chị có đồng tình với câu nói” Nếu bạn đúng thì thế giới của bạn cũng sẽ đúng”?Vì Sao

0 thoughts on “Anh chị có đồng tình với câu nói” Nếu bạn đúng thì thế giới của bạn cũng sẽ đúng”?Vì Sao”

  1. Vì hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường.

    Thời gian là miễn phí nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó..Im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại.
    Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề , im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. .Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn.

    Reply

Leave a Comment