Ai làm xong trước mk tick cho nha

Ai làm xong trước mk tick cho nha
ai-lam-ong-truoc-mk-tick-cho-nha

0 thoughts on “Ai làm xong trước mk tick cho nha”

 1. Bạn tham khảo :

  $1+2+3+…+10+x = 100$

  $(10 – 1) : 1 +1 . \dfrac{10+1}{2}  +x= 100$

  $10. \dfrac{11}{2} +x = 100$

  $\dfrac{10.11}{2}+x = 100$

  $55+x = 100$

  $x = 100 – 55$

  $x = 45$

  Reply

Leave a Comment