Ai làm hộ mình với bài 3 với bài 4

Ai làm hộ mình với bài 3 với bài 4
ai-lam-ho-minh-voi-bai-3-voi-bai-4

0 thoughts on “Ai làm hộ mình với bài 3 với bài 4”

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  B3)\\
  a)\left( {1 + \sqrt 2 } \right)\sqrt {3 – 2\sqrt 2 } \\
   = \left( {1 + \sqrt 2 } \right).\sqrt {2 – 2.\sqrt 2 .1 + 1} \\
   = \left( {1 + \sqrt 2 } \right).\sqrt {{{\left( {\sqrt 2  – 1} \right)}^2}} \\
   = \left( {1 + \sqrt 2 } \right).\left| {\sqrt 2  – 1} \right|\\
   = \left( {1 + \sqrt 2 } \right)\left( {\sqrt 2  – 1} \right)\\
   = 2 – 1 = 1\\
  c)\left( {3 – \sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt {10}  + \sqrt 2 } \right)\sqrt {3 + \sqrt 5 } \\
   = \frac{1}{2}.\left( {6 – 2\sqrt 5 } \right)\left( {\sqrt 5  + 1} \right).\sqrt 2 \sqrt {3 + \sqrt 5 } \\
   = \frac{1}{2}{\left( {\sqrt 5  – 1} \right)^2}.\left( {\sqrt 5  + 1} \right)\sqrt {6 + 2\sqrt 5 } \\
   = \frac{1}{2}{\left( {\sqrt 5  – 1} \right)^2}.\left( {\sqrt 5  + 1} \right).\sqrt {{{\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}^2}} \\
   = \frac{1}{2}.{\left( {\sqrt 5  – 1} \right)^2}.\left( {\sqrt 5  + 1} \right).\left( {\sqrt 5  + 1} \right)\\
   = \frac{1}{2}{\left( {\sqrt 5  – 1} \right)^2}.{\left( {\sqrt 5  + 1} \right)^2}\\
   = \frac{1}{2}.{\left( {5 – 1} \right)^2}\\
   = 8\\
  B4)\\
  a){\left( {3\sqrt 2  – 2\sqrt 3 } \right)^2} – {\left( {2\sqrt 2  – 3\sqrt 3 } \right)^2}\\
   = \left( {3\sqrt 2  – 2\sqrt 3  – 2\sqrt 2  + 3\sqrt 3 } \right).\\
  \left( {3\sqrt 2  – 2\sqrt 3  + 2\sqrt 2  – 3\sqrt 3 } \right)\\
   = \left( {\sqrt 2  + \sqrt 3 } \right)\left( {5\sqrt 2  – 5\sqrt 3 } \right)\\
   = \left( {\sqrt 2  + \sqrt 3 } \right).\left( {\sqrt 2  – \sqrt 3 } \right).5\\
   = 5.\left( {2 – 3} \right)\\
   =  – 5
  \end{array}$

  Reply

Leave a Comment