ai giúp mình nào aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ai giúp mình nào aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ai-giup-minh-nao-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

0 thoughts on “ai giúp mình nào aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

 1. Đáp án: $C$

  Ta có: $tanx=1 ($Điều kiện: $x\neq$ $\pi/2+k\pi)$ $⇔ x=\pi/4+k\pi$

  Xét câu a, có: $sinx=\dfrac{√2}{2}$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=\pi/4+k2\pi\\x=3\pi/4+k2\pi\end{array} \right.\)

  $⇒$ loại.

  Xét câu b, có: $cosx=\dfrac{√2}{2}$

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}\pi/4+k2\pi\\x=3\pi/4+k2\pi\end{array} \right.\)

  $⇒$ loại.

  Xét câu c, có: $cotx=1$ $⇔$ $\dfrac{1}{tanx}=1$

  $⇔tanx=1 ($Điều kiện: $x\neq$ $\pi/2+k\pi)$

  $⇔x=\pi/4+k2\pi$

  $⇒$ nhận.

  BẠN THAM KHẢO NHA!!!

  Reply

Leave a Comment