Ai giải giúp em câu 35 với ạ em cảm ơn nhiều lắm hứa vote 5 sao

Ai giải giúp em câu 35 với ạ em cảm ơn nhiều lắm hứa vote 5 sao
ai-giai-giup-em-cau-35-voi-a-em-cam-on-nhieu-lam-hua-vote-5-sao

0 thoughts on “Ai giải giúp em câu 35 với ạ em cảm ơn nhiều lắm hứa vote 5 sao”

 1. Đáp án:

   B. $x+2y-1=0$

  Giải thích các bước giải:

   Cách 1:

  $d: 2x-y+1=0$

  Chọn 2 điểm bất kỳ thuộc đường thẳng $d$ là:

  $A(0;1)$ và $B(1;3)$

  $Q_{(O;-90^o)}A(0;1)=A'(1;0)$

  $Q_{(O;-90^o)}B(1;3)=B'(3;-1)$

  Ảnh $d’$ của đường thẳng $d$ qua phép $Q_{(O;-90^o)}$

  là đường thẳng đi qua 2 điểm $A'(1;0)$ và $B'(3;-1)$

  Phương trình đường thẳng $d’$ là:

  $\dfrac{x-1}{3-1}=\dfrac{y-0}{-1-0}$

  $\Leftrightarrow -(x-1)=2y$

  $\Leftrightarrow x+2y-1=0$

   Cách 2:

  Ảnh $d’$ của đường thẳng $d:2x-y+1=0$ qua phép $Q_{(O;-90^o)}$ là đường thẳng vuông góc với đường thẳng $d$

  nên phương trình $d’$ có dạng: $x+2y+z=0$

  trên đường thẳng $d$ chọn 1 điểm bất kỳ là $A(0;1)$ như vậy

  $Q_{(O;-90^o)}A(0;1)=A'(1;0)$ thuộc đường thẳng $d’$ nên tọa độ của $A’$ thỏa mãn phương trình đường thẳng $d’$, ta có:

  $1+2.0+z=0\Leftrightarrow z=-1$

  Vậy phương trình đường thẳng $d’:x+2y-1=0$

  ai-giai-giup-em-cau-35-voi-a-em-cam-on-nhieu-lam-hua-vote-5-sao

  Reply

Leave a Comment