Xác định cụm động từ và cấu tạo của cụm động từ có trong đoạn văn sau: Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng bảy, tám tu

Xác định cụm động từ và cấu tạo của cụm động từ có trong đoạn văn sau:
Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng bảy, tám tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan […] Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài đây rồi, chả phải tìm đâu mất công.
( xếp vào mô hình cấu tạo cụm động từ )

0 thoughts on “Xác định cụm động từ và cấu tạo của cụm động từ có trong đoạn văn sau: Người cha đứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào, thì đứa con chừng bảy, tám tu”

 1. Phần trước                                   Phần trung tâm                       Phần sau

   đã                                                          đi                                        nhiều nơi

    đang                                                     làm                                     ruộng

    cha                                                        đánh                                      trâu cày

    con                                                       đập                                     đất

    thì                                                          há hốc mồm                         sửng sốt

  Reply

Leave a Comment