Xác định chủ ngữ , vị ngữ câu sau : Lá trên cành mãi xanh còn em thì mãi yêu anh Vũ Minh Quân

Xác định chủ ngữ , vị ngữ câu sau :
Lá trên cành mãi xanh còn em thì mãi yêu anh Vũ Minh Quân

0 thoughts on “Xác định chủ ngữ , vị ngữ câu sau : Lá trên cành mãi xanh còn em thì mãi yêu anh Vũ Minh Quân”

 1. -chủ ngữ 1: lá trên cành

  -vị ngữ 1: mãi xanh

  -chủ ngữ 2: em

  -vị ngữ 2: mãi yêu anh

  2 vế nối với nhau bằng quan hệ từ còn

  Reply

Leave a Comment