ΔABC cân tại A, BD và CE là tia phân giác ( D ∈ AC , E ∈ AB ) a) Cm tứ giác BEDC là hình gì? Vì sao? b) Cm BE = ED = DC c) Biết ∠A = $50^{0}$ . Tín

ΔABC cân tại A, BD và CE là tia phân giác ( D ∈ AC , E ∈ AB )
a) Cm tứ giác BEDC là hình gì? Vì sao?
b) Cm BE = ED = DC
c) Biết ∠A = $50^{0}$ . Tính các góc của tứ giác BEDC

0 thoughts on “ΔABC cân tại A, BD và CE là tia phân giác ( D ∈ AC , E ∈ AB ) a) Cm tứ giác BEDC là hình gì? Vì sao? b) Cm BE = ED = DC c) Biết ∠A = $50^{0}$ . Tín”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Vì tam giác ABC cân tại A nên AB = AC ( 2 cạnh bên )

  góc ABC = góc ACB ( 2 góc ở đáy ) = 180o−gócA2 (1)

  => 12góc ABC = 12 góc ACB

  => góc ABD = góc ACE

  +) Xét tam giác ADB và tam giác AEC có :

  góc B1 = góc C1 ( chứng minh trên )

  AB = AC ( chứng minh trên )

  góc A chung

  Do đó tam giác ADB = tam giác AEC ( g.c.g )

  Suy ra DB = CE ( 2 cạnh tương ứng ) (3)

  và AD = AE ( 2 cạnh tương ứng )

  => tam giác ADE là tam giác cân tại A

  => góc ADE = góc AED ( 2 góc ở đáy ) = 180o−gócA2 (2)

  Từ (1) và (2) suy ra góc ADE = góc ACB ( so le trong )

  => DE // BC

  => Tứ giác DEBC là hình thang (4)

  Từ (3) và (4) suy ra tứ giác DEBC là hình thang cân

   

  Reply

Leave a Comment