a, vẽ aOb=80 độ b, vẽ a’Ob’ đối đỉnh với aOb ( Oa và Oa’ đối nhau ) c, vẽ tia Om là tia phân giác của aOb d, vẽ tia đối Om’. vì sao tia Om’ là tia

a, vẽ aOb=80 độ
b, vẽ a’Ob’ đối đỉnh với aOb ( Oa và Oa’ đối nhau )
c, vẽ tia Om là tia phân giác của aOb
d, vẽ tia đối Om’. vì sao tia Om’ là tia phân giác của a’Ob’
e, viết tên các cặp góc đối đỉnh
f viết tên các cặp góc nhọn bằng nhau mà ko đối đỉnh
giúp mk với chiều mk nộp rồi giúp mk với

Leave a Comment