a, cho 9 cây trồng 9 hàng mỗi hàng 3 cây b, cho 4 điểm ( không có 3 điểm thẳng hàng) vẽ bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm c, có 600 chữ số (gồm cá

a, cho 9 cây trồng 9 hàng mỗi hàng 3 cây
b, cho 4 điểm ( không có 3 điểm thẳng hàng)
vẽ bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm
c, có 600 chữ số (gồm các số 0;1;2…;9)
để đánh số trang quyển sách. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang

0 thoughts on “a, cho 9 cây trồng 9 hàng mỗi hàng 3 cây b, cho 4 điểm ( không có 3 điểm thẳng hàng) vẽ bao nhiêu đường thẳng đi qua 2 điểm c, có 600 chữ số (gồm cá”

 1. Đáp án:

   mình chỉ giải được câu c:

  Từ 1 đến 9 là 9 chữ số

  Từ 10 đến 99 có là

  ( 99-10+1) *2 = 180 ( chữ số )

  Từ 1 đến 99 có là : 180 + 9 = 189 chữ số

  Số chữ còn phải dùng là :

  600-189 = 411 chữ số

  Từ 100 đến trang cuối có số trang là

  411 : 3 = 137 trang

  Vậy quyển sách đó có số trang là :

  99 + 137 = 236 trang

   

  mình chỉ làm được vậy thôi, bạn đừng báo cáo mình nha xin bạn đó

  chúc bạn học tốt

  Reply

Leave a Comment