A =( 1/1-√x + 1/1+ √x ) : ( 1/1- √x – 1/1+ √x ) +1/1- √x a) rút gọn A b) tính A khi X= 7 + 4√3 c)tìm Min A mọi người giúp e

A =( 1/1-√x + 1/1+ √x ) : ( 1/1- √x – 1/1+ √x ) +1/1- √x
a) rút gọn A
b) tính A khi X= 7 + 4√3
c)tìm Min A
mọi người giúp em với ai giải đúng và nhanh em sẽ vote 5 sao , cảm ơn và ctlhn

0 thoughts on “A =( 1/1-√x + 1/1+ √x ) : ( 1/1- √x – 1/1+ √x ) +1/1- √x a) rút gọn A b) tính A khi X= 7 + 4√3 c)tìm Min A mọi người giúp e”

Leave a Comment