80-[130-(12 – 4)²)] Giúp mik với nha mik cần gấp

80-[130-(12 – 4)²)]
Giúp mik với nha mik cần gấp

0 thoughts on “80-[130-(12 – 4)²)] Giúp mik với nha mik cần gấp”

 1. Đáp án: `14`

   

  Giải thích các bước giải:

  `80-[130-(12 – 4)^2]`

  `=80-[130-8^2]`

  `=80-[130-64]`

  `=80-66`

  `=14`

  Chúc bạn học tốt !!

  Reply

Leave a Comment