√x ² – 6x +9 = 2 giải câu này giúp mình với ạ

√x ² – 6x +9 = 2 giải câu này giúp mình với ạ

0 thoughts on “√x ² – 6x +9 = 2 giải câu này giúp mình với ạ”

 1. Đáp án:

  \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=1\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

  $⇔\sqrt[]{x^2-6x+9}=2$ 

  $⇔\sqrt[]{x^2-2.3x+3^2}=2$ 

  $⇔\sqrt[]{(x-3)^2}=2$ 

  $⇔|x-3|=2$ 

  $⇔$\(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=1\end{array} \right.\) 

  Reply
 2. Đáp án:

   `\sqrt{x^2 – 6x + 9} = 2`

  `<=> \sqrt{(x – 3)^2} = 2`

  `<=> |x – 3| = 2`

  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x – 3 = 2\\x – 3 = -2\end{array} \right.\) 

  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=1\end{array} \right.\) 

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment