55+ (215 -x) = 250 ,abcxyz dúp mik với

55+ (215 -x) = 250 ,abcxyz dúp mik với

0 thoughts on “55+ (215 -x) = 250 ,abcxyz dúp mik với”

 1. Đáp án: $x=20$.

  Giải thích các bước giải:

  $55 + (215- x) = 250$

  $⇔ 215 – x = 250  – 55$

  $⇔ 215 – x = 195$

  $⇔ x = 215 – 195$

  $⇔ x =  20$

    Vậy $x=20$.

   

  Reply

Leave a Comment