5(x-1)-x(1-x) Giúp vs @@

5(x-1)-x(1-x)
Giúp vs @@

0 thoughts on “5(x-1)-x(1-x) Giúp vs @@”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `5(x – 1) – x(1 – x)`

  `= 5(x – 1) + x(x – 1)`

  `= (x – 1)(5 + x)`

  Học tốt. Nocopy

  Reply

Leave a Comment