4.(x+9)=60 Tìm x nha

4.(x+9)=60
Tìm x nha

0 thoughts on “4.(x+9)=60 Tìm x nha”

 1. 4 . ( x + 9 ) = 60

        x + 9     = 60 : 4

        x + 9      = 15

         x            = 15 – 9

         x            = 6

  Vậy x = 6

  CHÚC BẠN HC TỐT, CHO MIK XIN CTLHN

   

  Reply

Leave a Comment